Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ - (від лат. de... - префікс, що означає заперечення, і centralis - серединний) - управлінська політична система, покликана здійснювати владно значущі практичні рішення, що географічно чи організаційно перебувають поза межами безпосереднього впливу центральної влади; політичний процес, що передбачає делегування центральним урядом певних повноважень на місцевий рівень з метою оптимізації практичного вирішення питань загальнонаціональної ваги, а також втілення в життя специфічних регіонально-локальних програм.

Короткий словник політологічних термінів

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

(від лат. centralis - серединний) - політичний процес, на основі якого формується централізм як управлінська політична система з властивими їй вертикальною структурою та субординацією, концентрацією влади в єдиному центрі. Читай дальше