Історія України: навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2013 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 685

Образотворче та музичне мистецтво

Серед різних галузей образотворчого мистецтва в Русі-Україні високого рівня досягло мистецтво оформлення рукописної книги. Тут створювали книги в розкішних оправах, оздоблених золотом, коштовним та декоративним камінням, чудовими мініатюрами (кольоровими малюнками).

Із старовинного мистецтва збереглося чимало пам'яток малярства, виробів золотників, прикрашених малюнками й емаллю. Майстерно виконані картини на релігійні теми — ікони, зокрема у Києві — "Ворисі Гліб", "Свенська Богоматір", на якій зображено Антонія й Феодосія — засновників Києво-Печерського монастиря.

Особливо великих успіхів досягли майстри прикладного мистецтва. Славилося ювелірне ремесло, керамічне, зокрема виготовлення декоративних плиток для оформлення інтер'єрів споруд, різьба на кістках тощо. Відоме мистецтво київських ювелірів-майстрів з тонкої обробки дорогоцінних металів. У техніці художнього ремесла широко застосовували відомі здавна граверування, карбування, інкрустацію, тонке металеве литво, філігрань, чернь, скань, емаль та ін.

Розвивалося музичне мистецтво. Музика записувалася нотними знаками. Серед музичних інструментів були відомі труби, дудки, сопілки, флейти, гусла, бубни тощо. При князівських палацах створювалися музичні ансамблі, а при церквах — хори.

На закінчення слід зазначити, що, незважаючи на феодальну роздробленість і монголо-татарську навалу, культура українських земель, хоча й виявляла місцеві особливості, розвивалась у тісному взаємозв'язку. Як зазначає М. Грушевський: "Взагалі національне культурне житє України XI—XIV ст. представляється дуже інтересно: воно повне життя, руху, енергії, обіцяло богато своїй народності, а навіть і культурному людському житю взагалі".

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Визначте причини економічного і політичного піднесення Галицького та Волинського князівств.

2. За яких обставин утворилося Галицько-Волинське князівство?

3. Порівняйте діяльність Ярослава Осмомисла, Романа Мстиславовича та Данила Галицького.

4. Якими були особливості залежності галицько-волинських земель від Золотої Орди?

5. Охарактеризуйте відносини князя Данила Галицького з Папою Римським.

6. Якою була внутрішня децентралізація Галицько-Волинської держави в останній третині XIII ст.

7. Розкрийте причини занепаду та історичне значення Галицько-Волинської держави.

8. У чому полягали особливості культурного розвитку Русі-України княжої доби?