Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АВТОРИТАРНА ВЛАДА (РЕЖИМ)

АВТОРИТАРНА ВЛАДА (РЕЖИМ) (authoritarian power/ regime, від фр. autoritaire — владний) — влада (режим влади), що грунтується на беззаперечному підпорядкуванні, а також та, що прагне ствердити свій необмежений вплив, що не зупиняється у досягненні мети перед вибором будь-яких прийомів, методів і засобів впливу.

Короткий словник політологічних термінів

РЕЖИМ ПОЛІТИЧНИЙ

(франц. regime - управління) - сукупність методів, засобів і способів, із допомогою яких владні органи здійснюють управління суспільством і забезпечують своє політичне панування. Читай дальше

ДИКТАТУРА

(лат dictatura - необмежена влада) – нічим необмежена влада особи, класу чи іншої соціальної групи в державі, регіоні, що спирається на силу, а також відповідний режим (скажімо, Д. пролетаріату); тимчасовий ... Читай дальше

ГОСУДАРСТВО ПОЛИЦЕЙСКОЕ

термин, указывающий тип государства и характеризующий политический режим в таком государстве. Как правило, полицейское государство - реализация одной из парадигм "сильного государства". В истории политической мысли идею г.п. в форме ... Читай дальше

АВТОРИТАРИЗМ

тип политического режима, характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или потестарного органа, но при наличии ее определенных ограничений. Авторитаризм является свойством любой социальной системы, основанной на доминировании и навязывании ... Читай дальше

ТОТАЛІТАРИЗМ

(від франц. totalitaine - весь, цілий) - політичний режим і система державної влади з використанням насильницьких засобів у процесі управління суспільством, відсутністю політичного плюралізму й демократичних свобод, обмеженням політичних прав ... Читай дальше