Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ТОТАЛІТАРИЗМ

ТОТАЛІТАРИЗМ - (від франц. totalitaine - весь, цілий) - політичний режим і система державної влади з використанням насильницьких засобів у процесі управління суспільством, відсутністю політичного плюралізму й демократичних свобод, обмеженням політичних прав усього населення.

Короткий словник політологічних термінів