Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

АРИСТОКРАТІЯ

АРИСТОКРАТІЯ (грец. anstokratia - влада найкращих, найзнатніших) - форма правління, за якої державна влада належить привілейованій меншості; вищий, привілейований стан (група) певного суспільства, що володіє особливими правами чи можливостями.

Короткий словник політологічних термінів

БЮРОКРАТІЯ

(bureaucracy, від фр. bureaucratic, від фр. bureau — бюро, канцелярія і гр. kratos — влада, панування) вищий, привілейований прошарок чиновників - адміністраторів у державі; ієрархічно організована система управління державою чи ... Читай дальше