Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

БЮРОКРАТІЯ

БЮРОКРАТІЯ (bureaucracy, від фр. bureaucratic, від фр. bureau — бюро, канцелярія і гр. kratos — влада, панування) вищий, привілейований прошарок чиновників - адміністраторів у державі; ієрархічно організована система управління державою чи суспільством із допомогою особливого апарату, наділеного специфічними функціями та привілеями.

Короткий словник політологічних термінів