Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

БЕЗЗАКОННЯ

БЕЗЗАКОННЯ (lawlessness) — 1) порушення законів; 2) відсутність відповідних законів; 3) акт, вчинок, який не узгоджується з вимогами законів, який обходить їх.

Короткий словник політологічних термінів

КОНСОЛІДАЦІЯ

(consolidation, лат. consolidate, від соп — з, разом і solidare — зміцнювати, зрощувати, ущільнювати) — 1) зміцнення (організації, зімкнення групи осіб, позицій влади); 2) у Великобританії — спосіб систематизації законів, ... Читай дальше

КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ

(constitutionality) – найважливіша риса, якість, характеристика тих чи інших законів, кроків, дій, заходів, кроків, що характеризує їх відповідність положенням даної Конституції. Читай дальше

РЕФЕРЕНДУМ

(від лат. referendum - те, що має бути повідомлене) спосіб прийняття законів та інших рішень з найважливіших питань суспільного життя прямим волевиявленням громадян через усенародне голосування. Читай дальше

ВЕТО

передбачений конституціями деяких країн акт, завдяки якому глава держави або верхня палата парламенту можуть призупинити впровадження законів або рішень, прийнятих парламентом чи його нижньою палатою. Читай дальше

АПАТРИДИ

(від грец.а - заперечення і patris - батьківщина) - особи, які не мають громадянства й підданства жодної держави, проте мусять дотримуватися законів тієї країни, в якій вони зараз перебувають. А., ... Читай дальше