Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

БОРОТЬБА ПОЛІТИЧНА

БОРОТЬБА ПОЛІТИЧНА - явище політичного життя, в основі якого лежить зіткнення інтересів різних політичних сил, кожна з яких прагне досягти певної політичної мети.

Короткий словник політологічних термінів