Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВЗЯТТЯ ВЛАДИ

ВЗЯТТЯ ВЛАДИ (taking/seizure/capture of the power) - оволодіння владою з метою її використання у своїх інтересах, радикальної перебудови, ліквідації старої влади і т.п. Є результатом, як правило, вольової насильницької акції (змова, повстання, революція і т.д.).

Короткий словник політологічних термінів

ВОЛЯ ПОЛІТИЧНА

(political will) ~ здатність суб'єктів політики (особистості, соціальної групи, партії і т.д.) проявляти наполегливість у виборі мотивів до дії, до досягнення поставленої мети. З огляду на різноманіття політичних ситуацій, які ... Читай дальше