Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВОЛЯ ПОЛІТИЧНА

ВОЛЯ ПОЛІТИЧНА (political will) ~ здатність суб'єктів політики (особистості, соціальної групи, партії і т.д.) проявляти наполегливість у виборі мотивів до дії, до досягнення поставленої мети. З огляду на різноманіття політичних ситуацій, які вимагають швидкої вольової регуляції, політична воля є не одноразовою реакцією на виклик часу, а постійним імпульсом, стимулятором до дії. Ефективність вольових дій, їхній характер залежать від організованості, єдності, психологічних установок і стійкості суб'єкта, наявності сильних лідерів, здатних правильно орієнтуватися в політичних ситуаціях.

Короткий словник політологічних термінів

АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

(political activity) -енергійна, наполеглива діяльність особистості, групи, різних політичних сил і організацій, спрямована на досягнення певних соціально-економічних і політичних цілей. Фундаментальну основу А.п. складають конкретні інтереси, а її могутнім стимулятором ... Читай дальше

ВЗЯТТЯ ВЛАДИ

(taking/seizure/capture of the power) - оволодіння владою з метою її використання у своїх інтересах, радикальної перебудови, ліквідації старої влади і т.п. Є результатом, як правило, вольової насильницької акції (змова, повстання, ... Читай дальше

ВОЛЮНТАРИЗМ

(від лат voluntarius - залежний від волі) - позиція суб'єкта політики, згідно з якою головним чинником досягнення поставленої мети є воля, особисті прагнення й політичні наміри. Читай дальше

ВОЛЮНТАРИЗМ

(от лат. voluntas – воля) – форма политической деятельности субъекта, опирающаяся на субъективные стремления, желания и игнорирующая объективные законы политической жизни. Политического процесса. Волюнтаристы преувеличивают роль волевого, стихийного начала в ... Читай дальше

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

(фр. manipulation – махинация) - система способов психологического воздействия на массы, которые политические власти используют с целью политического обмана, внедрения в сознание нарда иллюзорных представлений о политической жизни. Манипулирование в ... Читай дальше