Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВТРАТА ВЛАДИ

ВТРАТА ВЛАДИ (loss of power) — втрата влади через різні причини, позбавлення частини чи усіх владних повноважень. Як правило, це процес незворотній.

Короткий словник політологічних термінів

АБСЕНТЕЇЗМ

(від лат. absentia - відсутність) – ухилення виборців від участі в голосуванні на виборах парламенту, президента, місцевих органів влади і т. ін Основними причинами А. є аполітичність громадян, індиферентне ставлення ... Читай дальше

МОВА ВЛАДИ

(language of power, power language) — система всіх засобів і сигналів, за допомогою яких влада будує своє спілкування з людьми (з громадянами чи з підданими). Це манера, прийоми такого спілкування, ... Читай дальше

МІСЦЕВА ВЛАДА

(local bodies of power) — влада, що належить місцевому рівню, на ступінь нижче центральної, зі своїм колом обов'язків і повноважень. Читай дальше

АБСОЛЮТНА ВЛАДА

(absolute power/ authority – повна влада, абсолютні повноваження) – безмежна, нічим і ніким не контрольована влада того чи іншого суб’єкта (монарха, ватажка мафії, вождя, фюрера і т.п.). Читай дальше

БЕЗМЕЖНА ВЛАДА

(boundless power) - не має визначених меж, безмежна влада, а також влада надмірна, яка таким чином завдає шкоди своєму авторитетові і уявленням людей про демократичний устрій суспільства. Читай дальше