Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГЕОПОЛІТИКА

ГЕОПОЛІТИКА (geopolitics, від гр. geo — Земля і роііtika — політика) — політична концепція, що виникла наприкінці XIX — на початку XX ст. і використовувала географічні дані (територія, положення, природні особливості, клімат і ін. особливості тих чи інших країн, держав, їхніх блоків і т.п.) для обгрунтування тих чи інших планів, розрахунків — економічних, політичних, у тому числі, нерідко, і експансіоністських.

Короткий словник політологічних термінів

ГЕОПОЛІТИКА

(від грец. ge - земля і politike - політика) - політологічна концепція, що вбачає в політиці якоїсь держави визначальну роль географічних чинників (просторове розташування країни, клімат, розмір території, кількість населення, ... Читай дальше