Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГЕОПОЛІТИКА

ГЕОПОЛІТИКА (від грец. ge - земля і politike - політика) - політологічна концепція, що вбачає в політиці якоїсь держави визначальну роль географічних чинників (просторове розташування країни, клімат, розмір території, кількість населення, наявність природних ресурсів та ін.).

Короткий словник політологічних термінів

ГЕОПОЛІТИКА

(geopolitics, від гр. geo — Земля і роііtika — політика) — політична концепція, що виникла наприкінці XIX — на початку XX ст. і використовувала географічні дані (територія, положення, природні особливості, ... Читай дальше

ПОЛІТОЛОГІЯ

(від грец. politike - політика і грец logos - учення) - наука, об'єктом якої є політика та її взаємовідносини з людиною й суспільством; посідає одне з провідних місць у сучасному ... Читай дальше