Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГЕОПОЛІТИКА

ГЕОПОЛІТИКА (від грец. ge - земля і politike - політика) - політологічна концепція, що вбачає в політиці якоїсь держави визначальну роль географічних чинників (просторове розташування країни, клімат, розмір території, кількість населення, наявність природних ресурсів та ін.).

Короткий словник політологічних термінів