Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГЛАСНІСТЬ

ГЛАСНІСТЬ - один з найважливіших принципів демократизму, який полягає у невід'ємному праві кожного громадянина на отримання повної й вірогідної інформації з будь-якого питання громадського життя, що не становить державної чи військової таємниці.

Короткий словник політологічних термінів

АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ

в политике - новые политические, соци­альные идеи и социальные движения, представляющие собой попытку выйти за рамки традиционных представлений о проблемах и конфлик­тах, возникших на исходе XX столетия. Само слово альтернатива ... Читай дальше