Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГРОМАДСЬКА ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДУМКА - один із проявів масової суспільно-політичної свідомості, що відображає ставлення народу чи певної його частини до влади; сукупна, надособиста позиція певної структурно означеної спільності людей щодо конкретних подій, проблем, рішень державних чи суспільних інститутів.

Короткий словник політологічних термінів