Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ - добровільні масові об'єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і завдань.

Короткий словник політологічних термінів