Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ - добровільні масові об'єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і завдань.

Короткий словник політологічних термінів

ГОЛОСУВАННЯ

безпосередній акт волевиявлення громадян під час виборів. Складається з ідентифікації (засвідчення особи) виборця, отримання бюлетеня і власне голосування. Читай дальше

ДЕСПОТИЗМ

(від грец. despot - володар, самодержець) - система державного устрою, необмежена монархія, яка характеризується абсолютним свавіллям влади та безправ'ям підданих; самовладдя, жорстоке придушення волевиявлення народу. Читай дальше

ВІЧЕ

народне зібрання, форма громадського волевиявлення часів Київської Русі. Існувала поряд із владою князя і була безпосереднім продовженням родоплемінних порядків, коли всі члени роду брали участь у вирішенні спільних справ. Читай дальше

ЛІБЕРАЛІЗМ

від лат. liberalis - вільний) - політична та ідеологічна течія, що об'єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва і демократичних свобод. Читай дальше

НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН

(state of emergency) - режим, що вводиться в державі чи на окремих територіях (у регіонах) за особливих обставин на термін, що строго обумовлюється. Як правило, обмежує права громадян, у тому ... Читай дальше