Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ДЕЛЕГУВАННЯ ВЛАДИ

ДЕЛЕГУВАННЯ ВЛАДИ - (delegation of power) – добровільна передача влади від одного її суб'єкта до іншого на основі взаємної домовленості. Д.в. — один з основних способів функціонування політичної влади. Д.в. здійснюється як передачею повноважень народу його представникам, делегатам і політичній еліті, так і передачею місцевими органами деяких своїх функцій центральній владі.

Короткий словник політологічних термінів

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

(від лат. de... - префікс, що означає заперечення, і centralis - серединний) - управлінська політична система, покликана здійснювати владно значущі практичні рішення, що географічно чи організаційно перебувають поза межами безпосереднього ... Читай дальше