Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ - (від лат. centralis - серединний) - політичний процес, на основі якого формується централізм як управлінська політична система з властивими їй вертикальною структурою та субординацією, концентрацією влади в єдиному центрі.

Короткий словник політологічних термінів

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

(від лат. de... - префікс, що означає заперечення, і centralis - серединний) - управлінська політична система, покликана здійснювати владно значущі практичні рішення, що географічно чи організаційно перебувають поза межами безпосереднього ... Читай дальше