Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЗАХИЩЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

ЗАХИЩЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНА (social security/safety) -сукупність юридичних і соціальних гарантій, що забезпечують кожному індивіду реалізацію його прав (права па життя, зайнятість, житло, освіту, медичну допомогу, рівень життя, необхідний для розвитку і самореалізації особистості і т.п.). Гарантом З.с. виступає держава, її соціальна політика, орієнтована на виявлення і задоволення потреб соціальних груп і шарів, а також кожного громадянина суспільства.

Короткий словник політологічних термінів