Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

БЕЗПЕКА

БЕЗПЕКА (safety, security) — стан, при якому небезпека у будь- якому вигляді не загрожує будь-кому, будь-чому. Проблема забезпечення належної Б. — найважливіша і найнеобхідніша для влади та органів влади на всіх рівнях. Прийнято розрізняти зовнішню, внутрішню, військову, державну, особисту, міжнародну, суспільну, регіональну, продовольчу, інформаційну, економічну, екологічну Б. і т.п. У державній, владній практиці різних країн створюються міністерства, комітети, ради (державної) Б., органи і служби.

Короткий словник політологічних термінів

ЗАХИЩЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

(social security/safety) -сукупність юридичних і соціальних гарантій, що забезпечують кожному індивіду реалізацію його прав (права па життя, зайнятість, житло, освіту, медичну допомогу, рівень життя, необхідний для розвитку і самореалізації особистості ... Читай дальше

БЕЗОПАСНОСТЬ

- англ. security; нем. Sicherheit. Состояние, когда народ (государство) может суверенно, без вмешательства и давления извне свободно избирать и осуществлять свою стратегию соц., экон. и полит, развития. Читай дальше

ВОЛЮНТАРИЗМ

(voluntarism) — у владній практиці, політиці і громадському житті прояви суб'єктивізму, ігнорування об'єктивно існуючих умов, які завдають збитків справі і, у кінцевому підсумку, які глибоко дискредитують І дану владу і ... Читай дальше

АЛЬТЕРНАТИВА В ПОЛІТИЦІ

(alternative in the policy, від лат alter — одне з двох) — необхідність вибору однієї з двох чи декількох взаємовиключних можливостей при вирішенні того чи іншого питання політичної діяльності. Альтернативна ... Читай дальше