Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ІДЕОЛОГІЯ

ІДЕОЛОГІЯ - (від грец. idea - поняття і logos - учення) - система концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, яка відображає інтереси, світогляд, ідеали, умонастрій людей, класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та інших суб'єктів політики.

Короткий словник політологічних термінів

ИДЕОЛОГИЯ

(от греч. idea - идея и logos - учение: учение об идеях) - в пространстве промышленной культуры осмысление политической и иной со­циальной структуры с позиций обособленного субъекта познания. Развитие науки ... Читай дальше

ФУТУРОЛОГІЯ

(від лат. futurum - майбутнє і грец. logos - слово, поняття, учення") - царина теоретико-практичного знання, спрямованого на аналіз перспектив історичного життя людини і людства. Читай дальше

АСТРОЛОГИЯ

(от греч. astron - звезда и logos - слово, учение) - англ. ostrotogy; нем. Astrologie. Учение, согласно к-рому события земной жизни можно предсказать по расположению небесных светил. Читай дальше

ПОЛІТОЛОГІЯ

(від грец. politike - політика і грец logos - учення) - наука, об'єктом якої є політика та її взаємовідносини з людиною й суспільством; посідає одне з провідних місць у сучасному ... Читай дальше

БИОЛОГИЗМ

(от греч. bios - жизнь и logos - слово, учение) - англ. biologism; нем. Biologismus. Тенденция использовать понятия и принципы биологии для описания и объяснения соц. явлений. см. ОРГАНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ... Читай дальше