Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ІДЕОЛОГІЯ

ІДЕОЛОГІЯ - (від грец. idea - поняття і logos - учення) - система концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, яка відображає інтереси, світогляд, ідеали, умонастрій людей, класів, націй, суспільства, політичних партій, громадських рухів та інших суб'єктів політики.

Короткий словник політологічних термінів