Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

НАРОД

НАРОД - історично змінна спільність соціальних груп, яка включає в себе на різних етапах історії класи і прошарки, що беруть участь у вирішенні проблем суспільного розвитку; все населення певного політико-географічного середовища (країни).

Короткий словник політологічних термінів