Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ВЛАДА ПАРТІЇ

ВЛАДА ПАРТІЇ (the party in power) — вплив (нерідко без достатніх підстав і повноважень) тієї чи іншої партії на своїх членів, а також і спроба впливати на населення в цілому чи його конкретні прошарки.

Короткий словник політологічних термінів

ВЛАДА НАРОДУ

(power of the nation/people) — загальна, встановлена законом участь населення країни у керуванні державою, державними і суспільними справами. У певному сенсі — це ідеал суспільного устрою, до якого прагнуть прогресивні ... Читай дальше

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ідей, що їх вони поділяють, задоволення спільних інтересів; організована певним чином частина якоїсь соціальної верстви, ... Читай дальше

МОВА ВЛАДИ

(language of power, power language) — система всіх засобів і сигналів, за допомогою яких влада будує своє спілкування з людьми (з громадянами чи з підданими). Це манера, прийоми такого спілкування, ... Читай дальше

ВТРАТА ВЛАДИ

(loss of power) — втрата влади через різні причини, позбавлення частини чи усіх владних повноважень. Як правило, це процес незворотній. Читай дальше

МІСЦЕВА ВЛАДА

(local bodies of power) — влада, що належить місцевому рівню, на ступінь нижче центральної, зі своїм колом обов'язків і повноважень. Читай дальше