Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЛІТИЧНА

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЛІТИЧНА – (political independence) — самостійність, суверенність держави у внутрішній і зовнішній політичній діяльності; можливість для різних політичних сил в умовах демократизації суспільства давати власні оцінки діяльності органів влади, парламенту; програм, реформ; пропонувати альтернативні плани і рішення соціально-економічних і політичних проблем. Н.п. повинна спиратися на конституційні й інші правові основи і гарантії, враховувати міжнародний досвід.

Короткий словник політологічних термінів

СУВЕРІНІТЕТ

(нім. Souveranitat, франц souverainite - верховна влада) - незалежне від будь-яких сил, обставин і осіб верховенство, незалежність держави у зовнішніх і внутрішніх справах. Читай дальше

АВТОНОМІЯ

(грец. autonomia - незалежність) – форма самоуправління частини території унітарної, а іноді й федеративної держави, яка наділена самостійністю у вирішенні питань місцевого значення в межах, установлених центральною владою. Населенн автономної ... Читай дальше