Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА - (від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ідей, що їх вони поділяють, задоволення спільних інтересів; організована певним чином частина якоїсь соціальної верстви, класу, покликана висловлювати й захищати інтереси цієї спільноти, домагатися їх дотримання й виконання.

Короткий словник політологічних термінів