Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПЛЮРАЛІЗМ

ПЛЮРАЛІЗМ - (від лат. pluralis - множинний) – ідейно регулятивний принцип суспільно-політичного й соціального розвитку, що випливає з існування декількох (чи багатьох) незалежних начал політичних знань і розуміння буття; система влади, заснована на взаємодії та протилежності дій політичних партій і громадсько-політичних організацій.

Короткий словник політологічних термінів