Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

ПРАВОВА ДЕРЖАВА - тип держави основними ознаками якої є зв'язаність правом, верховенство закону, поділ влади і правовий захист особи, юридична рівність громадянина й держави.

Короткий словник політологічних термінів