Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПРАВОВА ДЕРЖАВА

ПРАВОВА ДЕРЖАВА - тип держави основними ознаками якої є зв'язаність правом, верховенство закону, поділ влади і правовий захист особи, юридична рівність громадянина й держави.

Короткий словник політологічних термінів

СУВЕРІНІТЕТ

(нім. Souveranitat, франц souverainite - верховна влада) - незалежне від будь-яких сил, обставин і осіб верховенство, незалежність держави у зовнішніх і внутрішніх справах. Читай дальше

НАРОДОВЛАДДЯ

(гр. demokratia) — повна влада народу, коли він є її єдиним джерелом і носієм суверенітету. Дає точний переклад грецького слова демократія. Має, однак, і особливе значеннєве наповнення, підкреслюючи верховенство народу ... Читай дальше

ЗАКОН

нормативно-правовий акт, що приймається з ключових питань суспільного, державного життя і має вищу юридичну силу. Читай дальше

ГРОМАДЯНСТВО

формально зафіксований правовий зв'язок особи з державою, що знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах та обов'язках. Читай дальше

МІСЦЕВЕ ВСАМОВРЯДУВАННЯ

політико-правовий інститут, у межах якого здійснюється управління місцевими справами в низових адміністративно-територіальних одиницях (громадах) через самоорганізацію місцевих жителів, за згодою і при підтримці держави. Читай дальше