Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

СОЦІАЛІЗМ

СОЦІАЛІЗМ - (франц. socialisme від лат. socialis - суспільний) - вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного устрою, заснованого на суспільній власності в різноманітних формах, відсутності експлуатації, справедливому розподілі матеріальних благ і духовних цінностей в залежності від затраченої праці, на основі соціально забезпеченої свободи особистості.

Короткий словник політологічних термінів

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. socialis - суспільний) - процес засвоєння індивідом упродовж його життя політичних знань, норм і цінностей суспільства, до якого він належить. Читай дальше