Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА - (від лат. socialis - суспільний) - процес засвоєння індивідом упродовж його життя політичних знань, норм і цінностей суспільства, до якого він належить.

Короткий словник політологічних термінів