Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

СУДОВА ВЛАДА

СУДОВА ВЛАДА - одна з трьох гілок державної влади; необхідна умова реалізації принципу поділу влади, покликана запобігати можливості змови чи протистояння двох інших гілок влади (законодавчої та виконавчої), створювати перепони, щоб унеможливити виникнення диктатури.

Короткий словник політологічних термінів