Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ЦИВІЛІЗАЦІЯ - (від лат. civilis - громадянський) – форма спільного життя людей, якій притаманне відтворення власної матеріальної та соціально-політичної структури відносин на основі пріоритету властивих їй духовних норм, цінностей та ідеалів.

Короткий словник політологічних термінів