Історія України: Матеріали до підручн. для 10-11 кл.

Автор: | Рік видання: 1992 | Видавець: Київ: «Райдуга» | Кількість сторінок: 512

Дивись також:

ЕВРАЗИЙСТВО

идеологическое философское течение русской за­рубежной мысли, возникшее в Европе между двумя мировыми войнами, которое поставило ...

БЕНЕДИКТ

Бенедикт (Benedict) Рут Фултон (1887-1948) - американский культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром, М. ...

Неп у промисловості

Після березня 1921 р. інтереси сільського господарства вийшли на перший план. Доводилося відмовлятися од планів негайно почати широким фронтом виконання плану ГОЕЛРО. Переконуючи партію в необхідності такого відступу, В. І. Ленін висловлював упевненість у тому, що незабаром він зміниться прискореним розвитком промисловості.

Для практичного втілення принципів непу у промисловості особливе значення мав "Наказ Ради Народних Комісарів про впровадження в життя начал нової економічної політики" від 9 серпня 1921 р. Передбачалося зосередити в руках держави управління великими підприємствами й передати в оренду дрібні, здійснити заходи щодо охорони інтересів трудящих на орендних та концесійних (орендованих іноземцями) підприємствах, залучити профспілки і широкі маси робітників до управління виробництвом. В Україні в оренду організаціям (кооперативам, комнезамам, артілям) і приватним особам, поміж них і колишнім власникам, було здано 5200 підприємств.

Націоналізовані підприємства до 1921 р. підпорядковувалися головним комітетам (главкам), якими керувала Вища рада народного господарства (ВРНГ). Вони не мали самостійності: не продавали, а здавали свою продукцію главкам на основі замовлень, не купували, а одержували за нарядами сировину й матеріали. З переходом до непу підприємства об'єднувалися в госпрозрахункові трести. Як метод господарювання, госпрозрахунок грунтувався на самоокупності підприємств, під якою розумілася не лише беззбитковість, а й одержання додаткового продукту — прибутку.

В Україні трести почали організовуватись з осені 1921 р. Переважну більшість великих шахт, де на початок 1923 р. працювало близько 94 тис. робітників, об'єднував трест "Донвугілля". 15 металургійних заводів, частина яких була законсервована, та ряд шахт входили до тресту "Південсталь". Залізорудну промисловість об'єднував Південно рудний трест. Майже відразу стали утворюватися й синдикати — організації по закупівлі сировини, плануванню торговельних операцій і збуту однорідної продукції. Діяльність синдикатів, влаштування оптових ярмарків і заснування товарних бірж формували ринок засобів виробництва.