Політична історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Академвидав | Кількість сторінок: 552

Дивись також:

НАРОД

історично змінна спільність соціальних груп, яка включає в себе на різних етапах історії класи і ...

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

Запитання. Завдання

1. У чому полягає відмінність предмета політичної історії від громадянської історії?

2. З якими суспільно-політичними змінами пов'язано зародження політичної історії як науки?

3. Обґрунтуйте багатогранність взаємозв'язків політичної історії з політологією та правознавством.

4. Охарактеризуйте особливості політичної історії України як науки.

5. У чому полягають особливості впливу геополітичного положення України на її політичну історію?