Політична історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Академвидав | Кількість сторінок: 552

Запитання. Завдання

1. За яких умов українські землі в XIV ст. опинилися під владою Великого князівства Литовського?

2. Політичний устрій Великого князівства Литовського — це крок вперед чи назад порівняно з устроєм Київської Русі? Обґрунтуйте свої судження.

3. Що спричинило утворення Речі Посполитої та якими були особливості перебування під її владою українських земель?

4. Які політичні та економічні зміни стались на українських землях за час їх перебування в складі іноземних держав у XIV—XVII ст.?

5. Яке значення для подальшої долі українства мала полеміка між представниками православної та католицької церков?

6. Як вплинув братський рух на політичну консолідацію українського суспільства?

7. Охарактеризуйте причини і наслідки релігійного розколу в Україні та появи на її теренах греко-католицької церкви.

8. Проаналізуйте основні етапи політичного становлення українського козацтва.

9. Що нового привнесло козацтво у формування політичної самосвідомості народу?