Політична історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Академвидав | Кількість сторінок: 552

Запитання. Завдання

1. Проаналізуйте причини і мету національної революції 1917— 1920 pp. в Україні.

2. Якою була залежність політичних та соціально-економічних рішень Центральної Ради від внутрішніх і зовнішніх чинників?

3. Проаналізуйте характер протиборства автономістських і самостійницьких сил за час існування Української Центральної Ради.

4. До яких наслідків призвела ліквідація Української Центральної Ради?

5. Охарактеризуйте особливості Української держави за гетьмана П. Скоропадського.

6. Наскільки відповідали погляди та діяльність П. Скоропадського інтересам і прагненням тогочасного українського суспільства?

7. Якими були розбіжності у поглядах між членами Директорії УНР? Чи можна було їх подолати?

8. Охарактеризуйте головні проблеми, з якими зіткнулись усі українські уряди в процесі національного державотворення протягом 1917—1920 pp.

9. До яких наслідків спричинилось утворення більшовицької влади в Україні?

10. Які можна виділити етапи в процесі державотворення на українських землях в 1917—1920 pp.?

11. Охарактеризуйте ставлення українського народу до політики "воєнного комунізму".