Політична історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Академвидав | Кількість сторінок: 552

Запитання. Завдання

1. Охарактеризуйте основні елементи політичної системи України.

2. За якими критеріями поділяють українські партії на п'ять груп?

3. Назвіть особливості ідеологічних засад найвпливовіших українських партій.

4. Порівняйте економічні платформи НДП І КПУ.

5. Проаналізуйте зовнішньополітичні пріоритети у НРУ і КПУ.

6. У чому полягають особливості трьох періодів української багатопартійності?

7. Які партії і завдяки чому перемогли на парламентських виборах 1998 p.?

8. Охарактеризуйте основні проблеми української багатопартійності.