Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Символічний інтеракціонізм

В західній соціології і психології поряд з іншими концепціями поширений напрям, який має назву "символічний інтеракціонізм" (від англ. interaction — взаємодія). Творцями цього напряму вважаються американські соціологи і психологи — Ч.Кулі та У.Томас. Найбільш вагомий внесок в практичну розробку цієї теорії вніс американський філософ, соціолог і соціальний психолог Дж.Г.Мід (1863-1931). Для представників його, особливо у варіанті чиказької школи (Г.Блумер, Т.Шібулбані), є характерним індетерміністичні бачення соціального процесу, інтерпретованого як процес становлення та зміни соціальних значень, як постійне визначення і перевизначення ситуацій взаємодії їх учасників. В процесі цього перевизначення, вважають представники символічного інтеракціонізму, змінюється об'єктивне середовище соціальної діяльності. Дослідження прихильників символічного інтеракціонізму дали визначені результати у вивченні структури і динаміки розвитку особистості, мікроструктури соціальних взаємодій, проблем соціалізації, соціологічного контролю тощо. До символічного інтеракціонізму приєднується так званий соціодраматичний підхід, прихильники якого Е.Гофман, Х.Данкен та інші пояснюють соціальне життя-як реалізацію метафори "драма", аналізуючи взаємодію в таких термінах, як "актор", "маска", "сцена", "сценарій".