Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ЗАПИТАННЯ

1. Що є об'єктом і предметом соціології як науки? .

2. Розкажіть про філософсько-соціологічні погляди Платона, Аристотеля, римських стоїків.

3. Християнська концепція цінностей особи та суспільства в творах Августина Аврелія та Фоми Аквінського.

4. Розвиток соціологічної думки в епоху Відродження та Нового часу.

5. Гегелівська концепція взаємовідносин людини і держави.

6. Роль О.Конта та Е.Дюркгейма в становленні соціології як науки.

7. Що означають постконтівські соціологічні концепції в Західній Європі (В.Парето, Ф.Ніцше, Г.Спенсер).

8. В чому полягає вчення Ортеги-і-Гассета про "аристократів" і "масу"?

9. Назвіть основні орієнтації західноєвропейської соціологічної думки. Визначте, в чому їх особливість.

10. Який вклад українських мислителів у становлення соціологічної думки?