Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Індивід — одиничний представник соціальної спільноти.

2. Індивідуальність — це все те специфічне і неповторне, що є характерним для конкретно взятої людини.

3. Особистість —сукупність соціально засвоєних людиною суспільних цінностей.

4. Соціалізація — це процес засвоєння людиною суспільних цінностей.