Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ЕТАТИЗМ

(від франц. etat - держава) - поширення активності та впливу держави на соціально-політичне життя із ...

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

Обставини виникнення економічної соціології

Ні економічні науки, ні загальна соціологія коло цих питань спеціально не досліджують. Політична економія розглядає економічні відносини не як сферу функціонування соціальних об'єктів, а як систему, де люди залишаються, так би мовити, "за кадром" економічної теорії. Діяльність і поведінка соціальних груп у сфері економіки для загальної соціології — лише одна з багатьох форм активності.

Жодна з наведених наук не має спеціального теоретичного, тим більше методичного апарату для дослідження структури суб'єкта економічного розвитку, основних видів його економічної активності, тенденцій, які в ній простежуються, механізмів цієї активності, її впливу на кінцеві результати економічного розвитку суспільства. Все це й зумовило виникнення спеціальної галузі соціологічної науки, в центрі уваги якої—діяльність та поведінка соціальних груп в системі економічних стосунків.

Як наука економічна соціологія має складну, багатопланову структуру, елементи якої становлять всі складові економічної сфери життєдіяльності.

Економіку в соціології розглядають передусім як соціальний інститут із складною структурою. її можна уявити як сукупність більш конкретних інститутів виробництва, розподілу, обміну та споживання тощо.

З точки зору соціології нас цікавлять насамперед соціальні механізми, що викликають взаємодію в межах економічної сфери, а саме: економічна свідомість, економічні нормативні установки, економічні відносини.

Економічна свідомість — це погляди, потреби, інтереси, ідеї, уявлення, настрої, переконання стосовно економічних процесів та явищ власного соціально-економічного стану, виду занять, трудової діяльності та винагород, ставлення до професії, просування по службі, можливостей соціального переміщення тощо.