Соціологія : Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2005 | Видавець: Львів: Укр. акад. друкарства | Кількість сторінок: 360

Дивись також:

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

6.6.1. Об'єкт і предмет економічної соціології

Сфера економічного життя є однією з найважливіших для суспільства. Найголовніші проблеми, з якими стикається людство — використання природних багатств, перероблення їх у товари широкого вжитку, а відтак — розподіл серед членів суспільства. Економіка є фундаментальною умовою існування людського суспільства.

Процеси в економічній сфері, економічні відносини стали об'єктом пильної уваги соціологів з XIX ст. Саме в цей час з'явилося усвідомлення того, що розвиток господарства залежить від людського фактора — економічної свідомості й економічної поведінки людей. Адже саме від вчинків і рішень, що приймаються і здійснюються людьми згідно з їхніми індивідуальними і груповими інтересами, значною мірою залежить економічне життя суспільства. Ось чому так важливо розібратися і зрозуміти, що саме визріває у свідомості людей і зумовлює зміни в поведінці працівників.

Об'єктом економічної соціології є економіка як соціальне явище. Тобто соціологія зосереджується на вивченні того, що можна вважати соціальним у сфері економіки: суб'єктів економічних відносин, їх взаємодії, організаційно-нормативних форм та соціальних механізмів, які визначають функціонування економічної сфери.

Предмет економічної соціології. Існують різні визначення предмета економічної соціології. Одним із найпоширеніших є те, яке запропонував Макс Вебер — один із перших вчених, хто підійшов до аналізу економічної сфери життя суспільства з позицій загальної соціологічної теорії: економічна соціологія — вивчає економічну дію як форму соціальної дії. "Економічна дія" є способом здійснення контролю над обмеженими ресурсами ненасильницькими методами з метою задоволення. А "соціальна дія" — це така поведінка суб'єкта, яка орієнтована на інших і на взаємодію з ними.

Інакше кажучи, економічна соціологія покликана вивчати як люди взаємодіють для того, щоб досягти економічних результатів, які існують соціальні механізми регулювання економічних відносин.