Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

МЕТОДОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ

(от греч. metodos - путь познания и loqos - учение, слово: учение о пути, способе ...

ПОЛІТИКА

(грец. politika - державні і суспільні справи) - організаційна, регулятивна й контрольна сфера суспільства, в ...

МИКРОПОЛИТИКА

есть сфера политических отношений на уровне отдельных организаций и групп в отличие от макрополитических отношений ...

МОДЕРНИЗАЦИЯ

(от фр. moderne - современный) - стремление государства, политической системы общества приблизить менее развитые страны ...

МЫШЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма политического сознания, которая при осознании социально-политической сферы использует рациональные способы познания. Политическое мышление - ...

Сфери застосування управлінських процесів

У загальному плані управлінський процес, Вважав Файоль, охоплює б сфер діяльності, а саме:

1. Технічна сфера (готова продукція, виробництво, переробка);

2. Сфера торгівлі (купівля, продаж, обмін).

3. Сфера фінансів (пошук капіталу і його рух).

4. Сфера безпеки (охорона майна, людей тощо).

5. Сфера обліку (інвентаризація, встановлення цін, статистика).

6. Адміністративна сфера (передбачення, організація виробництва, розпорядження, узгодження, контроль і т. д.).

Сферу адміністративної діяльності Файоль назвав адміністративною дирекцією. У сучасній науковій літературі ця діяльність визначається як функція управління на відміну від функції підприємництва.

У праці "Загальні засади адміністрації", враховуючи важко вловиму різницю між управлінням виробництвом безпосередньо і управлінням організацією, А.Файоль конкретизує зміст цих двох понять так: функція управління організацією реалізується виключно через працівників, тоді як функції, що стосуються забезпечення матеріалами і машинами, є функціями управління виробництвом.