Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РУХИ

добровільні масові об'єднання громадян, що виникають внаслідок їхнього вільного волевиявлення на основі спільних інтересів і ...

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

об'єднання держав, громадських організацій та індивідуальних членів з метою вирішення питань регіонального або глобального характеру, ...

ВИБОРЧА СИСТЕМА

(electoral system) - порядок організації і проведення виборів у представницькі органи влади, сукупність правил і ...

АПАРАТ

(state machinery; staff, personell, від лат. apparatus — устаткування) — 1) сукупність органів керування, керівництва; ...

ЕГАЛІТАРИЗМ

(від франц. egalite - рівність) - теорія, що обстоює пріоритет рівності як принцип організації суспільства.

5.2. Специфіка влади в організації

Кожна влада, окрім морального задоволення, дає людині ще й величезний доступ до отримання всіляких матеріальних і духовних благ. Разом з тим, як зазначав Анрі Файоль, вона вимагає від її суб'єкта великої відповідальності. Саме останнє в багатьох випадках, вважав він, детермінує небажання окремими людьми займати певні керівні посади.

В останні 20-50 років учені в багатьох країнах приділяють багато уваги вивченню механізму влади в житті організацій на рівні середніх і малих фірм, спілок тощо. На жаль, як зазначає американський соціолог Карет Морган, ще й сьогодні в соціологічній літературі не має досить ясної і лапідарної дефініції, яка б чітко визначила ознаки сфери влади в організації та її істоту.

Звичайно, ще не означає, що в соціології питання влади в організації не вивчалося. Саме в цьому плані велика заслуга американського політолога і соціолога Р.Дала, який дійшов висновку, що влада в організації є засобом до реалізації вказівок, спрямованих на раціоналізацію діяльності організації та її окремих структур. Отже, влада, підкреслює Р.Дала, є тим засобом, який спрямований на раціоналізацію, прагматизацію життя організації.

Навіть у малій організації (від трьох осіб і більше) той, хто має владу, прагне, іноді підсвідомо, до отримання певних переваг, підкреслення свого "Я" над іншими співпрацівниками. Карет Морган запропонував ряд чинників, які, завдяки наявності влади, визначають перевагу керівника над іншими членами організації.