Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Управління і влада

Влада та панування над людьми — це складний і багатогранний процес взаємодії різних факторів, соціальних сил і конкретних особистостей. Влада має глибокі підсвідомі і емоційно-вольові сили, які закладені в біологічних, природних і соціальних початках психічного життя людини. Управління в його різних формах є принципом влади, що вимагає наявності іншого принципу — підпорядкування, підлеглості. Управління і виконання, керівництво і підлеглість, владність і покірність—нерозривні принципи влади, що вимагають наявності керівника і виконавця, який добровільно чи вимушено сприймає цю владу.

Слід розрізняти, підкреслює П.Робінс, поняття управління і влади. Владі не завжди потрібна згода на вирішення того чи іншого питання. Вона ставить питання просто і прямо: треба зробити те і те, в такому-то місці, в такий-то час, тоді як керівник повинен "підняти" людей, зацікавити, "запалити". У вирішенні проблем організації керівник начебто попадає в залежність від підлеглих, яку свого часу чудово розкрив Гегель на прикладі слуги і пана.

Сьогодні соціологи багатьох країн активно працюють над проблемою пояснення суті, спільності змісту і відмінності понять "управління" і "влада". Таке пояснення має не тільки теоретичне, але і практичне значення в житті сучасної організації.