Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Влада — право і можливість керувати, розпоряджатись матеріальними і духовними засобами суспільства як в цілому, так і окремими його структурними елементами.

2. Суб'єкти влади — люди, які мають владу.

3. Формальна влада в організації — це влада людини, яка визначена відповідно до розпорядження вищого керівництва або на засаді її вибору членами організації.

4. Неформальна влада в організації — це влада людини (або людей), яка силою свого авторитету, морального чи фізичного тиску впливає на перебіг подій в організації.

5. Еліта — передова творча частина політичного, економічного і культурного життя суспільства.

6. Еліта рішень —урядовці різних рівнів управління, які безпосередньо приймають рішення.

7. Еліта впливів —це люди, які, впливаючи економічними, політичними і моральними засобами на урядових чиновників та представників виборних органів, намагаються реалізувати свої наміри.

8. Контрорганізація — організація, яка контролює дії іншої організації (наприклад, профспілки).

9. "Суміжний простір" — це ті сфери, які знаходяться поза межами організації, але мають можливість впливати на її діяльність (різного роду посередники, впливові люди, керівники інших організацій тощо).