Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Зміст поняття "праця"

Поняття "праця" є багатозначним як в буденному /гак і в науковому його розумінні. Багато тут в чому залежить і від мов. У деяких з них, наприклад, праця ототожнюється з роботою. Так в українській і російських мовах праця означає цілеспрямовану людську діяльність. В праксеології праця визначається як "сукупність дій, спрямованих на подолання різного роду труднощів з метою задоволення суттєвих потреб людини". До таких суттєвих потреб польський філософ і соціолог Тадеуш Котарбіньський відносить охорону життя, здоров'я, засоби існування, особисту свободу, соціальну позицію, честь, сумління, пошану до людей тощо.

Український вчений професор В.Г. Городяненко зазначає, що праця—це основа функціонування та розвитку людського суспільства, усіх соціально-суспільних формацій, умова виникнення та існування людства.

Англійський соціолог М.Армстронг, розкриваючи соціальний аспект праці в соціології, пише: "Праця — це зусилля і використання людиною своїх здібностей і здатностей для досягнення певної цілі. Більшість людей працюють тому, щоб заробити собі на проживання. Але працюють вони ще і тому, що праця дає людині внутрішнє задоволення, здійснення чогось важливого в її житті задля престижу, реалізації своїх можливостей, розвитку нахилів, використання влади, зав'язування і укріплення товариських стосунків"4.

В економічній літературі праця є своєрідним товаром, який людина пропонує на ринку праці у вигляді фізичних сил, кваліфікації і навиків, інтелектуальних можливостей з метою виробництва матеріальних і духовних благ для суспільства і реалізації своїх кваліфікаційних можливостей та способу існування.