Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Характер праці — категорія, яка виражає соціальну сутність праці як суспільне значення процесу.

2. Зміст праці — це узагальнена характеристика процесу праці, яка враховує різноманітні функції праці, види трудових операцій, поділ виробничої діяльності за галузями, фізична та інтелектуальна напруженість учасників процесу праці, ступінь самостійності працівника у регулюванні послідовності трудових операцій, наявність або відсутність новизни, творчості, складності, технічна оснащеність тощо.

3. Умови праці — сукупність чинників, які впливають на непрацездатність, здоров'я працівника.

4. Вміння — соціально-психологічне утворення, що заключається в засвоєнні людиною, групою, організацією прийомів, способів вирішення певної проблеми в матеріальній, духовній чи політичній сферах.

5. Кар'єра — піднесення свого соціального, кваліфікаційного, політичного чи наукового статусу на основі реалізації своїх здібностей.

6. Мотив — свідомий збуджувач поведінки та діяльності людини, який зумовлює здійснення нею різноманітних потреб.

7. Навички — дії, які доведені до автоматизму на основі систематичного їх повторення.

8. Професійна майстерність — вміння ефективно використовувати набуті знання.

9. Професійна творчість — цілеспрямована налаштованість діяльності на оригінальне, нестандартне вирішення виробничих, наукових чи культурологічних проблем

10. Ротація — циклічна зміна (заміна) дій, операцій, кадрів тощо.