Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Необхідність впливу держави на соціально-демографічні процеси

Управління демографічним розвитком на національному і регіональному рівнях у найбільш загальному вигляді може бути подано як вплив держави на соціально-демографічні процеси з метою зміни їх тенденцій в найбільш оптимальному для суспільства напрямі. Здійснюється це управління за допомогою впровадження демографічної політики, яка є складовою соціальної політики держави.

В умовах дефіциту робочих місць конкуренція розповсюджується не тільки на абстрактні індивіди та групи, але й на конкретні статево-вікові категорії населення. Дефіцит робочих місць приводить до того, що регулюючі державні інститути вимушені розробляти свою стратегію і тактику в розподілі зайнятості між статево-віковими групами. Так виникає завдання визначення переваг в правах і можливостях зайнятості одних статево-вікових груп в порівнянні з іншими.

Міжстатева нерівність у трудових відносинах має свої відкриті і закриті форми. Проблеми жіночої зайнятості пов'язані з природною потребою жінки в народженні дитини. Жінки, які мають декілька дітей, інколи сприймаються роботодавцем як "невідповідні" з точки зору якості робочої сили. Існують випадки, коли при наймі на роботу відбираються жінки, що не мають дітей, або ті, що дають "гарантії" не мати дітей на майбутнє. Згідно з даними соціологів економістів у сфері важкої та низькооплачуваної праці жінок працює у 2 рази більше, ніж чоловіків.

Конкуренція в розподілі робочих місць охоплює не тільки статеві, але й вікові групи суспільства: молодь, людей середнього та передпенсійного віку.

Вирішення проблеми статево-вікової структури суспільства і її вплив на суспільний розвиток є дуже важливими для держави, хоча, на жаль, вона майже не вивчається у вітчизняній соціально-економічній науці.