Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ВТРАТА ВЛАДИ

(loss of power) — втрата влади через різні причини, позбавлення частини чи усіх владних повноважень. ...

Причини міграції

Причини міграції можуть бути економічні, національні, політичні, екологічні тощо. Найбільш типовими причинами міграції є:

— бажання кращих умов і якості життя;

— можливість реалізації своїх професійних орієнтацій: отримання роботи в іншому місці проживання на кращих умовах оплати, за фахом і на омріяній посаді;

— потреба в оновленні життя, визначеній культурі і знаннях;

— зміни в регіональному розміщенні виробництва, його реструктуризації;

— стан здоров'я і необхідність змін кліматичних умов;

— сімейно-шлюбні відносини, об'єднання з близькими;

— соціальні і етнічні конфлікти, війни;

— трудові конфлікти і конфлікти в сім'ї;

— випадкові обставини та інше.

Одні причини міграції мають груповий і масовий характер, інші — індивідуальний. Існують також причини типові і особливі, об'єктивні і суб'єктивні. Неоднакові причини міграції в різних регіонах, по-різному співвідносяться економічні і соціальні причини міграції.

Особливе місце серед причин міграції населення займає якість навколишнього середовища, яка є важливою умовою, що визначає якість життя і стан здоров'я людей. Численні дослідження підтверджують тісний кореляційний зв'язок захворюваності з забрудненням природного оточення і вплив останнього на територіальні переміщення населення.