Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

ГЕОПОЛИТИКА

понятие, характеризующее теорию и практику международ­ных отношений, основанных на взаимоувязывании географических, геос­тратегических, социально-политических, военных, демографических, ...

Огюст Конт

Жоден окремий індивід, звичайно ж, не може заснувати цілу галузь наукового знання, і людей, які зробили свій внесок у розвиток соціологічного мислення на його ранніх етапах, було чимало, проте особливе місце тут належить французькому авторові Оґюстові Конту (1798—1857 рр.), і, певно, він справді на це заслуговує, хоч би тільки за те, що саме він перший вжив слово "соціологія". Спочатку Конт користувався терміном "соціальна фізика", але цей термін уживали також декотрі з його інтелектуальних "опонентів". Конт хотів відмежуватись від їхніх поглядів, тож створив термін "соціологія" для тієї дисципліни, яку хотів започаткувати.

Конт вірив, що ця нова галузь науки зможе дати засноване на наукових фактах знання про суспільство. Він розглядав соціологію як нову науку, яку ще треба розвинути і яка має посісти своє законне місце серед інших наук — хімії, фізики та біології. Та соціологія, на його думку, все-таки найважливіша, комплексна, складена з усіх наук. Вона, твердив Конт, має сприяти покращенню добробуту людства завдяки застосуванню наукових методів, які дозволяють передбачати, а отже, й контролювати людську поведінку. В останні роки своєї діяльності Конт плекав абміційні плани перебудови французького суспільства зокрема і людських суспільств загалом на основі своїх соціологічних поглядів.